Wat en Hoe?

Be-Motion ondersteunt u met advies- en managementdiensten op basis van mijn brede management ervaring, business en IT-kennis. Daarmee help ik u met het oplossen van IT gerelateerde business vraagstukken. Norm daarbij is om een aantoonbare bijdrage te leveren aan uw primaire zakelijke doelen.

Be-Motion doet dat door:

  • zich in te leven in uw businessproblemen en hierover mee te denken
  • via gestructureerde processen realistische oplossingen te definiëren
  • samen de goede keuzes te maken en prioriteiten te stellen
  • draagvlak voor die oplossingen te creëren
  • en samen met u te implementeren

Activiteiten

  • Organiseren samenwerking in waardeketens en shared service centra
  • Programma- en projectmanagement op grensvlak van business & IT
  • Professionalisering en business management voor IT ondernemingen en afdelingen

Markten

Overheid: Openbare Orde en Veiligheid, Politie en Zorgsector
Bedrijfsleven: IT-dienstverlening, Zorgverzekeringen, Retail en Industrie