Mijn aanbod

De diensten van Be-Motion zijn:

 1. Adviseren op grensvlak van primaire business en IT
 2. Programma- , Project- , Interim- en Businessmanagement
 3. Organiseren van samenwerking met IT in waardeketens en shared service centra
 4. Professionalisering en verbetering van IT ondernemingen en afdelingen

Hieronder volgen per dienst een toelichting en referenties van uitgevoerde opdrachten.

1. Adviseren op grensvlak van primaire business en IT

Adviesdiensten gericht op :

 • Kosten besparen door outsourcen en standaardiseren van applicatieportfolio en IT-services
 • Strategie en vernieuwing in IT diensten en infrastructuur (shared services; virtualisatie technieken en cloud-diensten)
 • Strategieën voor vernieuwende concepten in e-business en elektronisch samenwerken
 • iProduct- en servicestrategieën rond intelligentie in producten op basis van software
Praktijkvoorbeelden: 
 • Adviseur IT voorzieningen voor poliklinische apotheken van diverse ziekenhuizen
 • Adviseur voor een business case ter verbetering van landelijke mobiliteit
 • Adviseur (i.c.m. Programma management) Shared Services IT voor Politie NL
 • Adviseur nieuwe zorgconcepten met IT en Domotica voor een zorgverzekeraar
 • Adviseur IT road map & CRM Business strategie Lloyds Apotheken
 • Adviseur e-Business m.b.t. vernieuwingskansen in de distributie van geneesmiddelen

2. Programma- , Project- , Interim- en Businessmanagement

Managementdiensten gericht op:

 • Outsourcen en uitbesteden van IT-functies voor het runnen, beheren en ontwikkelen van infrastructuur en applicaties
 • Organiseren, realiseren en implementeren van samenwerking met of in IT
 • Verwerven, (laten) ontwikkelen en organisatorisch implementeren van IT systemen in de primaire business processen

Praktijkvoorbeelden:

 • Projectmanager standaardisering en sanering applicatieportfolio voor het KLPD
 • Projectmanager organisatorische implementatie recherche systeem voor het KLPD
 • Business/project manager voor vervanging basis IT-systeem bij FIU – Nederland
 • Projectmanager herstructurering IT-project bij een overheidsinstelling
 • Programmamanager initiatie & realisatie IT Shared Service centre voor de NL Politie. Betreft: verzorgingsgebied vtsPN-Noordwest en 4 Noordwestelijke Politie regio’s. Globale fasering programma:
  • Initiatie: initiëren van programma en organiseren finale besluitvorming tot start
  • Ontwerp: definiëren op alle relevante aspecten WAT & HOE e.e.a. te realiseren
  • Implementatie: realisatie van alle startrandvoorwaarden voor nieuwe organisatie.
  • Migratie: overdracht operationele & beheer verantwoordelijkheid van alle systemen
  • Consolidatie: standaardisering applicaties en technische centralisatie van systemen

3. Organiseren van samenwerking met IT in waardeketens en shared service centra

Advies- en managementdiensten gericht op:

 • Definiëren business model; organisatorische vormgeving, realisatie strategie en Go/No Go besluitvorming en realisatie van Shared Service Centra in IT
 • Definiëren en realiseren van geautomatiseerde gegevensuitwisseling in waardeketens o.a in de sectoren Openbare Orde en Veiligheid; Banken & Verzekeringen en Zorg
 • Organiseren van samenwerkingsinitiatieven rond iProduct-ontwikkeling en gerelateerde diensten in de maakindustrie

Praktijkvoorbeelden:

 • Adviseur outsourcing & cloud strategieën middelgrote ZBO overheidsorganisatie
 • Adviseur EPD strategie en IT systeem voor een poliklinische apotheek van UMCN
 • Adviseur & procesbegeleider definitie (te outsourcen) IT diensten NXP semiconductors
 • Adviseur standaards externe integratie in de zorgketen en zorgverzekeraars
 • Offertemanager voor een grote Europese aanbesteding van een IT dienstverlener
 • Adviseur en business management voor samenwerking rond intelligente producten

4. Professionalisering en verbetering van IT ondernemingen en afdelingen

Deze advies- en management diensten zijn gericht op:

 • Verbeteren trajecten in governance, project management, monitoring en risico  management
 • Markt en account strategieën, bid/no bid afwegingen en offerteprocessen
 • Organisatie- en procesverbetering voor IT-projecten en beheer

Praktijkvoorbeelden

 • Interim & Programma manager VtsPN Zuid (=SSO ICT 6 zuidelijke politie regio’s)
 • Adviseur openbare inschrijving IT onderneming voor datawarehouse in de Zorg sector
 • Adviseur en uitvoering onderzoek naar klantentevredenheid van Vektis
 • Adviseur en business manager m.b.t. intelligente producten voor LIOF & BOM
 • Adviseur voor uitvoering business assessment bij Vektis (sector Zorgverzekeringen)
 • Adviseur en business management voor IT dienstverlener rond kansen in Telecom
 • Adviseur en begeleider procesverbetering Capgemini bij integratie van units na fusie